Nyhedsbrev for juli og august

Hej VSK’er,

Her er nyhedsbrevet for juli og august.
Som altid, læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på vskdyk.dk.
Dyk – dyk – dyk
 • Torsdag 04-Aug: Torsdagsdyk. FF Claus P
 • Torsdag 25-Aug: Torsdagsdyk. FF Claus P
Arrangementer delvist oven vande
 • Søndag 21-Aug med online intro 16-Aug: DSFs biologiguru Hans Jessen Hansen er tilbage i vores klublokaler med et kursus i stenrev. Se nærmere info nedenfor. Tilmelding sker på DSFs hjemmeside sportsdykning.dk.
 • Søndag 14-Aug: Vedbæk Havnedag. Dykkertanken er tilbage i år. Vi kan godt bruge flere hænder til at hjælpe med opsætning af aktiviteter, tale med dykker interesserede, hjælpe til på aktiviteterne og med dykker tanken. Tilmeld dig i kalenderen eller tag direkte fat i Michael PJ.
Dyyyk lidt længere
 • Den tidligere annoncere kursustur til Hemmoor i Tyskland er nu påtænkt at foregå i september, formentlig i uge 37. Hvis du er interesseret, tag fat i Maria Bollerup på maria@bluventure.net eller telefon 40711937.
 
Svømmehallen
 • Svømmehallen er lukket frem mod starten af september.
Siden sidst
 • Triton var ude på 4 dykkerture i juni og 3 i juli. En særlig tak til Claus P for rigtig mange torsdagsdyk!
 • CMAS*-kursisterne er blevet færdige. Tillykke til Pauline, Aksel, Mikkel og Rasmus samt Kim fra sidste års kursus!
 • BARREEF-projektet har valgt nogen mulige stenrevslokationer fra blandt de 14 ansøgere, herunder lokationen ved Skodsborg, som vi var med i. Der kommer altså ingen husrev i denne omgang.
 • Tangølbrygningen blev en succes, gentagelse skal bestemt overvejes.
 • Der blev fejret Sankt Hans med maner.
 • Havnefoged Tom er gået på pension, repræsentanter fra bestyelsen fik sagt pænt farvel.
Som sagt, læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på vskdyk.dk.
Har du feedback eller forslag til nyhedsbrev eller arrangementer, skriv til aktivitetskoordinator@vskdyk.dk.
Vi ses derude!
Antje, aktivitetskoordinator
——————————————
Ocean discovery
Opdag biologien på stenrev
Ocean discovery – Stenrev, er kurset til dig, som gerne vil lære mere om hvad du ser, når du dykker på stenrev.
Formålet med kurset er at introducere dig til vigtige dyre- og plantegrupper på stenrevet samt at øge din oplevelse ved at dykke på stenrev når du har bedre viden om sammenhængene mellem stenrevets dele.
På kurset gennemgås de vigtigste faktorer, som har betydning for hvilke organismer vi finder på stenrevet samt hvorfor nogle organismer er afhængige af stenrevet. Derudover vil vi tale om hvordan, hvorfor og hvornår stenrev er dannet samt hvilken betydning stenrev har for havet som økosystem. Det største fokus på kurset er dog at du skal lære at genkende forskellige dyre- og plantearter som er specifikke for stenrev, så du kan finde dem igen næste gang du dykker på et stenrev.
Du skal på ingen måde være ekspert for at deltage på kurset. Det eneste det kræver er at du er interesseret i livet i havet – Vi skal nok sørge for eksperterne.
Kurset består af en generel teoridel, hvor du introduceres til forholdene i havet som levested. Derudover er der en specifik teoridel, hvor vi går i dybden med forholdene på stenrevet.
Den generelle del gennemgås online forud for kursusdagen og har en varighed på ca 1,5-2 timer. Det bliver den 16. august kl. 19
Det er muligt at deltage på kurset uden at tage dykket eller at dykke med snorkel.
Tilmelding på https://www.sportsdykning.dk/nyheder/tilmelding-til-biologikurser/ – prøv på en computer, ikke på mobilen