Nyhedsbrev Februar 2022

Hej VSK’er,

Her er nyhedsbrevet for februar.

Som altid, læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på vskdyk.dk.

Dyk – dyk – dyk
Søndag den 27. februar: */**-tur til nordspidsen af Hven. FF Anders
Weekenden 12./13. februar: Det er meningen, at det er en tur her, men fartøjsfører blev forhindret. Hold øje med kalenderen, om ikke der er en anden, der kan tage over.
Lørdag den 5. marts: Tur til Robert SS på 30-42m. FF Robert FF
Sommertogten til Gilleleje den 5.-8. maj er åben for tilmelding.

Klubaftener
Tirsdag den 22. februar er der generalforsamling. Indkaldelse er sendt ud. Husk, at du kan stemme per fuldmagt, hvis du er forhindret i selv at deltage. Da der er kommet forslag fra medlemmerne, kommer der en opdateret dagsorden og fuldmagtsformular, når fristen for flere forslag er udløbet.
Tirsdag den 8. marts holder Maria Bollerup foredrag om Huleeventyr i Indonesien
Lørdag den 12. marts kommer den længe ventede vinterfest. Nærmere info i næste nyhedsbrev.

Svømmehallen
Ikke flere restriktioner, derfor, som sædvanlig:
Svømmetræning fredag 20-22
Juniorsnorkeltræning fredag 20-21
UV-rugby onsdag kl. 20

Siden sidst
Ansøgning om etablering af nyt stenrev er indsendt til DTU af Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med VSK. Kryds fingre, at det bliver lagt “hos os”, dvs. uden for Skodsborg, hvor vi som klub kan være med til at anlægge, pleje og observere!
Vi holdt i sidste uge flasketrilleraften i klubhuset. Har du ikke været forbi, men har anskaffet dig nye flasker eller fået trykprøvet de gamle siden starten af pandemien, skriv gerne flaske-ID og trykprøvedato til aktivitetskoordinator@vskdyk.dk eller materialeforvalter@vskdyk.dk. Vi er nemlig lovmæssigt forpligtet til at registrere de flasker, der fyldes på vores anlæg.
I januar var der 5 båddyk i kalenderen, hvoraf mindst til tre blev offer for vejrforholdene. Et stranddyk på den måske kommende stenrevslokation blev dog gennemført, hvor det nuværende biotop blev dokumenteret til ansøgningen.
Det vilde vejr i den sidste januarweekend fik vandet til at komme i skuret og tæt på klubhuskanten, men heldigvis ikke længere indenfor. Tak til de fartøjsførere, der overvågede vandstand og Tritons fortøjninger med korte mellemrum!

Som sagt, læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på vskdyk.dk.

Har du feedback eller forslag til nyhedsbrev eller arrangementer, skriv til aktivitetskoordinator@vskdyk.dk.

Vi ses derude!
Antje, aktivitetskoordinator