Farvandet omkring Danmark ændrer sig – hvor meget skyldes klimaforandringer?

Foredrag ved Katherine Richardson, professor og leder af Sustainablity Science Centre, Københavns Universitet

Vand er ikke bare vand! De indre danske farvande er karakteriseret af særligt hydrografiske forhold, der gør, at man møder forskellige fysiske, biologiske og kemiske verdener ved blot at bevæge sig få meter op eller ned. I oplægget vil disse verdener beskrives. Fokus vil dog være på de ændringer, der opleves i de indre danske farvande. Hvilke ændringer er forårsaget af klimaforandringer, hvilke af forurening, f.eks. via afstrømningen af næringssalte fra landeområder, og hvilke af andre årsager? Hvad skal der til for at genoprette god økologisk tilstand i de indre danske farvande?

Der vil være kaffe på kanden, så kom og lyt med på en spændende fortælling tirsdag den 16. november kl. 19.00 i klubben. Tilmelding på hjemmesiden. Er du ikke medlem (endnu), kontakt aktivitetskoordinator@vskdyk.dk.