Redaktions udvalget og klubblade

Redaktions udvalget

Udvalget udgiver klubbens blad “Drivtømmer” der udkommer hvert kvartal via mail og hjemmeside

Bladet vil gennem artikler beskrive klublivet samt anden dykker information af almen interesse for klubbens medlemmer og deres familie.

Nyeste klubblad

Drivtommer2019-q2

Nedenfor er link til ældre versioner af VSK klubblad Drivtømmer.

Link er kun tilgængeligt for klubmedlemmer.